Tag: Alangkah Lucu-nya PLS ku

PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang lebih dikenal Pendidikan Non Formal ialah pendidikan yang memerlukan beberapa bekal yaitu baik dari pengetahuan sam...